Mobbare i olika miljöer

Mobbning och kränkande särbehandling

Tas mobbning och kränkande särbehandling på allvar? 

Tack vare att så många väljer att blunda, förneka och är rädda om sitt eget skinn förekommer mobbning. Tack vare att så många tycker att mobbningsoffer får vad de förtjänar finns mobbning. Mobbning leder till så mycket smärta, utanförskap, sår som aldrig läker, sjukdom, destruktivt levene, självskadebeteende och t.o.m självmord. Jag som medmänniska tycker att rasism och mobbning har gemensamma nämnare som förtryck, förföljelse och förnedring där offret/offren görs rättlös och isoleras. Jag ser samma grundproblematik dvs vanföreställningar om människors värde och förtryck mot en enskild individ, en familj, några utvalda, en grupp eller ett helt folkslag. Auktoritära mobbande rötägg och rasister tycker inte att människor är lika mycket värda och man tar sig makten att placera människor i en "människo-värde-skala" där man själv, de sina och medlöpare har högsta status. Rasism och segregation = mobbning och utanförskap! 

 

Så länge det finns auktoritära rötägg som rättfärdigar sina egna fulheter finns mobbning och kränkande särbehandling. Så länge det finns människor som ser det auktoritära mobbande rötägg vill att vi ska se finns mobbning och kränkande särbehandling. Så länge det finns människor som ger mobbare och auktoritära rötägg nytt bränsle och ny uppmärksamhet så länge kommer mobbning att finnas. Så länge vi låter andra människor utnyttja vår rädsla för att själva och/eller att våra barn ska bli utsatta samt rädsla för utanförskap finns mobbning. Så länge det finns människor som höjer sig själv genom att trampa ner andra finns mobbning. Så länge som det finns människor som av ren feghet och av egoistiska själ vägar ge offret, dess barn och familj det skyddsnät som alla behöver kan mobbning fortsätta och successivt ta allt större proportioner. Så länge det finns människor som drivs av "för egen vinnings skull", "att överföra sina egna problem på andra" och "att rättfärdiga sina egna fulheter" utan moralisk eftertanke annat än det egna egot, som tar emot belöningar av auktoritära mobbande rötägg för att man agerar som de vill att man ska agera finns mobbning. Så länge det finns människor som tillåter mobbare att använda dem som marionetter och nickedockor i sitt fula respektlösa maktspel finns mobbning.

 
Auktoritära rötägg, mobbare och rasister som innehar ett inofficiellt eller officiellt ledarskap öppnar upp, lämnar utrymme och lägger grunden för kränkande särbehandling och mobbning. Ett bra ledarskap med en tydlig god och rättvis moralisk ståndpunkt motverkar mobbning. Ett dåligt ledarskap som använder sig av mobbarens fula härskarteknik skapar mobbning och rädsla att bli utsatt. Därför har alla människor ett personligt ansvar för att se till att mobbning och kränkande särbehandling inte får något utrymme eller fäste. Även om det kan både vara skrämmande och obehagligt. För att motverka mobbning och kränkande särbehandling behövs en ärlig och konkret öppenhet och att ge utsatta det skyddsnät de behöver, våga säga emot, ifrågasätta och prata med offret. Det värsta av all mobbning och rasism är när vuxna indirekt eller direkt utsätter barn för mobbning och kränkande särbehandling. Att man som förälder behandlar ett barn annorlunda än alla andra, behandlar ett specifikt barn på ett förnedrande sätt inför andra barn. Ingen av oss kan absolut förstå hur man som vuxen kan skapa en mobbande miljö där barn drabbas. Barn som är lika mycket värd som alla andra. 

Där mobbning och kränkande särbehandling finns finns alltid skvaller och förtal. Skvaller med trakasserier och förtal är alltid ett medel för att mobbande auktoritära rötägg och maktmissbrukare ska kunna fortsätta sin mobbning och förföljelse. Vi ska tro på skvaller, vi ska döma efter skvaller och vi ska skvallra. Skvaller som mobbningsinstrument är något annat än "vanligt" skvaller/prat. Skvaller som mobbningsinstrument handlar om att offret ska ta dess negativa konsekvenser, straffas och ses/bemötas/tolkas utifrån dess ögon. Den som påstår att man visar att man inte skvallrar genom att skvallra är en manipulativ lögn. Den som säger att man lockar fram sanningen med en lögn är en lika stor manipulativ lögn. Detta handlar om mobbare som vill dölja sina egna fulheter och lögner, hitta syndabockar för allt man ljugit och har behov av att rädda sitt eget skinn. Ett typiskt beteende i en mobbande syndabocksmiljö. Auktoritära rötägg, diktatorer, mobbare, rasister, bully och översittare tar sig makten att välja den sanning som passar deras agenda för tillfället. Därför är ALLT prat/skvaller så enormt effektivt att användas i en miljö med syndabocksmentalitet, mobbning och kränkande särbehandling. I en syndsbocksmiljö med odemokratiska och orättvisa metoder kan allt prat och skvaller förvridas, förvanskas, missbrukas, tolkas och förvrängas. Tar man sedan redan på riktig information så bryr man sig inte om att rätta till det felaktiga för det kan ju ställa en själv i dålig dager och öka risken att man själv bli lynchad i en mobbande miljö. Bland allt idiotiskt jag hört sägas är påståendet att man ska bilda sig en egen uppfattning om en annan människa genom att lyssna till skvaller från människor som inte känner offret, från människor där förövaren själv har ägnat lång tid till att smutskasta och förtala offret. Man ska vända sig till dem som man vet bekräftar mobbens inställning. En utstuderad mobbande miljö med människor som har tappat moral, rim och reson.   

 

Mobbande auktoritära rötägg vill ha makt. Makt att påverka andra människors liv, styra och ställa och framförallt dölja sina egna fulheter.  För mobbande auktoritära rötägg är makt en självklar fråga om status dvs människovärde där mobbare, rasister och auktoritära rötägg alltid är högsta hönset med sitt gäng av auktoritetsbeundrare, ja-sägare, rövslickare och medlöpare som gärna utnyttjar den gemenskap, de belöningar och den status som auktoritära mobbande rötägg ger. Statutprylar är ett medel att förstärka mobbningens herarki liksom utbildning, utseende, dialekt, kläder osv men detta är bara en hop ursäkter och anledningar som ska dölja roten till det onda. I en miljö med mobbning, rasism och kränkande särbehandling spelar det ingen som helst roll hur bra du än är, hur duktig, hur god, hur du ser ut, vilka kläder, vilken mobiltelefon, vilken dialekt du har, hur man flätar sitt hår, vilken hudfärg, vilken religion, vilket land du kommer ifrån eller allt gott du gör. Problematiken ligger inte hos offret/-n utan hos mobbarna, rasisterna, auktoritära rötägg och förtryckarna. För mobbare, diktatorer, auktoritära rötägg och rasister är kränkningar, förföljelse och förtryck den grundplåt som deras existens vilar på. Den grundplåt som ger dem gemenskap, trygghet, status och makt. Jag har hört auktoritära rötägg och mobbare säga sig vara fördomsfri och förneka sin glasklara makt. Men jag tror att de allra flesta liksom jag insett att den som säger sig vara fördomsfri absolut är en lögnare likväl som det auktoritära rötägget och mobbaren som säger sig vara utan makt!

 

Att dra nytta av andra människors olycka, göra en höna av en fjäder, skapa och hålla liv i en mobb i årtionden är ett osocialt beteende. Vuxna mobbare anser själva att de är väldigt sociala men att det sker på andra människors bekostnad visar det motsatta. Att vara social innebär ett samspel med en god värdegrund! En mobbare saknar förmågan att förstå andra människors känslor! En mobbare i maktställning är aldrig konsekvent i sin mobbning dvs att förövaren mobbar inte alla som har det mobbaren för tillfället kallar "ofördelaktiga egenskaper". Ofördelaktiga egenskaper varierar hela tiden och kan vara rena påhitt och manipulativt framtvingat. Det finns helt enkelt ingen röd tråd utan tråden hittas på allt eftersom när en människa ska sågas vid forknölarna och att rövslickarna/medlöparna/ja-sägarna och auktoritetsbeundrarna ska delta, acceptera och godkänna. Att mobbning är personlig förstår man när en anledning till mobbning inte längre håller eller att mobbaren misslyckas med att bygga upp en mobb så söker förövaren genast upp andra orsaker tills man lyckas skapa en mobb och får sitt harem av medlöpare. 

 

Mobbning tar aldrig slut om offret tar emot, visar att man är rädd och blir ledsen. Men det är extremt tufft att stå ensam som offer medan gemenskapen mobb är starka och saknar mänskligt sunt förnuft. Jag har sett hur auktoritära mobbande rötägg njuter av att se offrets rädsla och smärta. Njuter av att kunna skada, njuter av att förnedra och förtrycka. Njuter av sin makt både över sina sammansvurna och sina offer. Ett auktoritärt mobbande rötägg förföljer sitt offer så länge som sin snedvridna livsnjutning bär frukt. Därför tror jag på en fullständig öppenhet, att de som blir utsatt vågar prata och berätta, vågar säga vad man faktiskt har varit med om. För detta krävs några rättskaffens människor som vågar låta en god och rättvis etik och moral styra.  

I situationer där människor blir utsatt för mobbning och kränkande särbehandling finns skam. Skam att bli utsatt och skam att våga berätta. Ett psykologiskt faktum är att utsatta håller förövare bakom ryggen och/eller försöker förmildra situationen och tar på sig skulden. De är rädda för att mobbningen ska bli värre! 

 

MOBBNING OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING ÄR ETT OACCAPTABELT OSOCIALT BETEENDE!

 

Fortsättningen följer om mobbande miljöer, mobbare, medlöpare/auktoritetsbeundrare och deras offer.

Skvaller och förtal en förutsättning för mobbning

Jag kan bli chockad över hur människor tror på allt man hör, är beredd att föra elakt skvaller vidare och sätta sig till dom över människor man inte känner. Man skarvar, tolkar, förvrider och ljuger gärna. Varför? Av rädsla för att själva bli utsatt? Det är svårt att förstå hur ett autktoritärt mobbande rötägg som förföljer en annan människa årtionden in och årtionden ut som den värsta ondskefulla psykopat inte blir dömd för den man faktiskt är? Ondskan kommer undan så länge som det finns fördomsfulla människor som lyssnar. Vilken utbildning man har gör absolut ingen skillnad. Man uppmanar människor att ta reda på vem en annan människa är, den man själv förtalar till alla som vill lyssna. Man uppmanar andra att göra detsamma och hänvisar till dem man vet bekräftar ens fördomar och sin egen ondska. Detta trots att man inte behöver vara särskilt smart för att inse att det handlar om förföljelse och mobbning. Auktoritära mobbande rötägg njuter av att göra andra människor rättslös, njuter av sin makt över offret/offren och sina ja-sägare/marionetter/medlöpare, njuter av att kunna skada och framförallt njuter de av att kunna rättfärdiga sina egna fula handlingar, sina egna problem och sina egna fadäser. I grund och botten handlar det om att auktoritära mobbande rötägg inte vill dömas för sina egna fulheter medan deras offer ska dömas ohörd bakom lykta dörrar.

 

När människor triggar igång varandra och skapar gemenskap med en miljö kring sina offer där falskhet och lögner, orättvisa och intriger, förföljelse, förtal, elakt skvaller och falska efterkonstruktioner gäller kallas detta mobbning och kränkande särbehandling. Vissa ursäktar mobbning och kränkande särbehandling med att "blod är tjockare än vatten" där man åsidosätter allt medmänskligt som borde komma i första hand som ärlighet, rättvisa, respekt och allas lika värde med samma rättigheter.  I en mobbande miljö åsidosätter man goda moraliska ståndpunkter som att inte vara fördomsfull samt lära sig att inte ljuga för egen vinnings skull. Man åsidosätter en god moral som borde leda till att känslan för en annan människas rättvisa är viktigare än egoistiska vinster på andras bekostnad. Auktoritära mobbande rötägg förstör relationer, skapar klyftor mellan människor och bryr sig inte om att man skadar andra människor, vuxna och barn. Allt bara för att bevisa att man har handlat rätt, för att dölja sina egna fulheter och fördomar. För att erhålla makt och belöningar.  Att utnyttja andra människors välvilja, frikostighet, gästvänlighet och generositet med lögner, falskhet, snedvridna tolkningar och förtal är så kränkande och ruttet som det kan bli. Ljug kan faktiskt skada andra människor! Jag vet inte vad man ska kalla en människosyn där rättvisa bara handlar om att man själv ska få fördelar och mer än andra, att man har fri tolkningsrätt där man förvrider det som är riktigt och servera lögner som det passar. Lögner som passar auktoritära mobbande rötägg som behöver rättfärdiga sina egna fulheter samtidigt som man lovar att offret och offrets familj inte tar skada av det som sägs. Ett ömsesidigt lurendrejeri som gynnar alla utom offret och dennes familj!Det är extremt kränkande för den som blir beljugen rakt i ansiktet och se ondskans enighet. Respektlöshet, elakhet och kränkningar chockar många och ger tunghäfta. Denna mobbningsrätt och kränkande människosyn beror på högmod, egoism men också av ren ondska. Man anser helt enkelt att man är mer värd än andra människor med rätten att skada och höja sig själv på andras bekostnad. Illa är det när man så uppenbart gör skillnad på folk och folk att vissa utvalda som bekräftar auktoritära rötäggs fördomar bara har rättigheter och man är överhuvudtaget inte intresserad av vad som är sanning och vad man själv har bidragit till att skapa med olika former av påverkan, grupptryck och belöningar. Skillnad på folk och folk eftersom man försvarar sina handlingar med att offret får skylla sig själv medan andra som kan dömas lika går fri. Mobbning och kränkande särbehandling handlar om vad förövare vinner för att förfölja en specifika människa.  Ju högre vinst desto större girighet och desto mindre värde får offret i en mobbs ögon. Att skapa en mobb, utifrån vuxnas illvilja, där ingen rättvis försoning med ärlighet och rättvisa för ALLA är av intresse, är ingen försoning på lika villkor.  Men så fungerar en kränkande och mobbande miljö. Ingen miljö som jag önskar, vill delta i eller medverka till för något barn eller vuxen. En relation där man kränker vuxna och barn är något man ska försöka undvika. Tyvärr har inte alla lärt sig detta utan i första hand gäller "what´s in it for me" ur en narcissistisk synvinkel.

 

Att upptäcka mobbning och kränkande särbehandling är hur enkelt som helst. Hur ett offer blir behandlad av sin omgivning sticker ut på alla sätt och vis. Särbehandling som är kränkande för den/-de som blir utsatt är ex.vis förlöjliga en annan människa(t.ex en för offret okänd person blåser med en matchtuta rakt i örat och mobbarens hånfulla skadeglädje gick inte att missa - mobbaren som så många gånger beklagat sig över all mobbning man själv fått utstå), förlöjligar någons dialekt, hur man ser ut eller vilka kläder man har, förlöjligar vad man vet om offret, vad man påstås veta, vad offret sagt eller gjort och hur offret påstås vara till en grupp människor, systematiskt ignorerande, systematiskt baktal och förtal, hot och systematisk utfrysning. Offret blir helt enkelt behandlad på ett annorlunda sätt än andra och på ett nervärderande och kränkande sätt. Mobbning handlar om att urskilja offret/-n från andra med kända mobbarverktyg. Auktoritära mobbande rötägg ligger alltid många, många steg före offrets förståelse och har väl involverade samarbetspartners samt grundlagt för att offret/-n får skylla sig själv och göras rättslös. För att motarbeta alla kända mobbarverktyg måste man våga prata, ha en rak och ärlig kommunikation och framförallt ta situationen på allvar och lyssna på offret. Grupptryck är ett extremt effektivt mobbarverktyg. En fallgrop som de flesta faller i många gånger i livet. Det viktigaste är att man reser sig igen och kämpar för rättvisa, respekt och allas lika värde. 

 

Att A frågar alla dem som A påstår att B har snacka skit om borde också betyda att alla de som hör av A vad B sagt och gjort också måste fråga B om detta stämmer istället för att tro på allt vad A säger. Om A sprider omkring till C, D, E, F, G, H, I, J, K osv att B skvallrar så borde A vara en större skvallerkärring än B som bara sagt till A. Som Ö kan man inte heller bekräfta sanningen om det A säger är sant om B hos C, D, E, F, G, H, I, J, K osv utan att gå till källan B först. Om man inte gör detta så är B utsatt för en kränkande särbehandling. Jag vet flera som är som A och den dag A inte längre är ensam och B görs rättslös dvs det blir fritt fram att påstå, tolka och ljuga vad som helst, när ett B inte har rättighet att vara medmänniska kallas situationen för mobbning. Jag kan inte förstå ett A som beklagar sig över att alla föräldrar skvallrar om A:s familj, att A:s barn blir mobbad i skolan och inte har några kompisar men ändå göra det mot andra som man själv är så rädd för! Jag kan inte heller förstå att man kan påstå att den ena ungdomen efter den andra har drogproblem liksom hälften av byarnas ungdomar (vilket jag svarat att det tror jag inte på), att den ena föräldern efter den andra är alkis (vilket jag inte heller tror på) och andra som jobbar svart (vilket jag inte vet, har någon åsikt om eller ens är intresserad) samtidigt som man säger att man ska slå den på käften som kallar den egna sonen för knarkare, att man själv gärna tar sig en fylla då och då m m motsägelser. Ett A som tjatar om att få hjälpa till för att sedan beklagar sig vida omkring hur man har fått sin dag och sitt barns kalas förstört. Vi ställer också upp men som medmänniskor och för att ge en hjälpande hand utan några behov av för egen vinnings skull eller för att få en anledning att sprida dynga. Ett A som själv säger "jag vägrar låta mig trampas ner och frysas ut av elaka tungor" och beklagar sig över hur elaka tungor har pratat, tolkat och haft synpunkter om A:s sjukskrivning (vilket jag beklagade eftersom ingen är en allvetande gud om någon annan samt att det finns människor som myntar lögner för belöningar) samtidigt som man själv dömer andra efter elaka tungor och själv använder sin elaka tunga om andra.  Jag kan inte förstå den som anklagar andra för falsk vänskap när man själv är den förste att visa sin egen falskhet. När det gäller miljöer med mobbning och kränkande särbehandling borde mobbare, intrigmakare, auktoritära rötägg och ryktesspridare fundera över "barn gör som du gör" och "barn säger det vuxna vill höra". Det är illa när man som vuxen utnyttjar barn, lär barn ljuga och behandla andra illa, bara för att rättfärdiga sig själv och sina handlingar samt för att i sitt eget tycke förbättra sin status.

 

A:s barn är kompis med ett annat barn och föräldrarna har en trevlig vänskaplig relation med prat och skratt. A hör sedan skit och elakt skvaller. Då spelar det ingen roll hur goda erfarenheter A har av en annan människa när förtal och elakt skvaller får råda över ens omdöme. Sedan sprider man vidare detta förtal och elaka skvaller tyvärr också framför sina barn som glömmer bort hur man ska bete sig mot sin vän. När man som förälder ser hur en tidigare sund relation övergår till något respektlöst, nervärderande och fult, att ens barn far illa, gör man rätt i att avbryta relationen även om man vet att det egentliga ansvaret har vuxna. Men A vill inte ta ansvar för att man själv har förstört sitt barns relation till sin vän pga elakt skvaller, lögner och skitprat, grupptryck och mobbning. Istället lägger man skulden på sina offer. Många A:n har ofta själv blivit utsatt eller är utsatt, har det problematiskt och att ens barn är/har varit mobbad. Det är så tragiskt att man själv nappar på möjligheten att trampa på andra både vuxna och barn. A involverar sedan ett annat A som gör exakt samma sak. Att försöka lösa problemet vuxna emellan är inte A:n intresserad av. Varför ska man göra det som är moraliskt riktigt, ärligt och rätt när man vinner så mycket mer genom att ägna sig åt smutskastning, förtal, lögnaktigt skvaller, respektlöshet och mobbning? Som förälder gör det ont att se, både i sitt eget hem och utanför, hur den tidigare respektfulla och goda relationen övergår till ren fientlighet (det går så långt att t.o.m en mormor kastar sig in i fientligheten om en människa man INTE känner eller umgås med samt att de möten man dock haft fram till smutskastningen bara varit positiva). Där fanns inget gott längre som bygger en god relation. Det känns hemskt som förälder när man ser sitt eget barn må dåligt över att bli utsatt för mobbning. Ett barn som med sorg och smärta inte kan förstå ”varför vill hon fortsätta umgås med mig när jag ser att hon hatar mig, hon bemöter mig elakt och hånfullt, hon skvallrar att jag har sagt saker som kommer från hennes egna mun och hon säger att jag har gjort sådant jag aldrig har gjort, hon ställer så konstiga frågor, frågor som hon aldrig har ställt förut och hon vill veta sådant hon inte har att göra med, hon är helt förändrad, det verkar som att bara söker efter något att skvallra om”. A:n tar knappast på sig ansvaret för att de själva förstört sitt barns relation och beskyller istället offret för dåligt kamratskap, för att vara svekfull och den som överger en kompis för en annan. På detta sätt skapar A:n sympati för sitt och de sina, skapar gemenskap, hamnar i centrum och alla andra belöningar på offrets bekostnad.Det är viktigt att lära sina barn att de har ett eget värde - att de är värdefulla. Barn ska vara mer värd än att utnyttjas, trampas ner och användas för att skapa gemenskap med förtryck, förtal, lögner och andra elakheter dvs mobbning. Som förälder gör det ont att se att ens barn blir utsatt för mobbning. Som förälder har man all rätt att inte bidra till en destruktiv miljö för sina egna barn (eller andras för den delen) och dra sig ur. I en mobbningssituation är det viktigt att stötta sitt barn på alla sätt man kan. Har man ett barn som är idrottsintresserad och som efter ett avbrott vill återgå till sin sommaraktivitet är det viktigt att barnet själv får sätta sin gräns för vad som ska accepteras. Finns det lagspelare som direkt säger med ord att du inte är välkommen tillbaka och öppet visar sin fientlighet trots att offret verkligen är riktigt duktig och en tillgång för hela laget (vilket i en mobbningssituation inte har någon betydelse) är det viktigt att den mobbade känner till sitt eget värde och själv bestämmer var gränsen går. Att backa och helt lägga ner det man har lust till behöver inte betyda att man är svag utan tvärtom att man är starkt och vet sitt eget värde. Man vet att man inte förtjänar den behandling man får (oftast har ett offer kämpat tillräckligt länge ändå som i detta konkreta fall). Starkt att inte ge mobbarna ännu fler möjligheter till att utöva sin mobbning. I en mobbningssituation skuldbeläggs alltid offret/-n och man involverar alla som har lust till och behov av att förtrycka och förfölja andra. Skvallret går i allt vidare kretsar om hur man ska skydda sina barn mot en svikande och falsk vän. Vuxna mobbar vuxna och barn mobbar barn, samma ord, samma anklagelser och samma attityd. Med rätt bakgrund borde de verkliga offren ha fått beskydd och trygghet mot denna mobbning som från början skapats av vuxna. Det är mot mobbning man ska samarbeta inte förstärka den.

 

I en mobbande miljö skapas förutsättningen för osociala destruktiva beteenden. Det är betydligt lättare att gadda ihop en mobb än att rätta till de skador man har orsakat sitt/sina offer både socialt och det själsliga. Auktoritära mobbande rötägg behöver A:n och medlöpare/ja-sägare/rövslickar för att bibehålla sin status och makt men också för att avleda negativ fokus från sig själv. För vilken mobbare vill bli bedömd utifrån sitt maktmissbruk, sin människosyn, sitt människoförrakt, sitt extrema högmod och översitteri, sina trakasserier, sina lögner, sitt förtryck och sin förföljelse eller sin feghet och ondska eller sin alkoholism, bristande föräldraskap eller att man är en ren psykopat?Rädsla skapar mobbning

Vi gjorde allt för att förhindra bråk

Googlade på ett namn och fick upp en tråd på ett forum som rev upp otäcka känslor. Efter att ha läst igenom tråden och vissa avskyvärda inlägg om att dunka på tjejen, att flickan som blev raggad av mannen var en madrass, en hora och annat skit går det inte att knipa igen. Allt handlade om vår då 12-åriga dotter som fortfarande klättrade i träd, som fortfarande kunde krypa ner mellan mamma och pappa när hon hade mardrömmar och som ägnade all fritid till idrott. En kväll kom vi, far och mor, in i hennes rum där hon satt med mobiltelefonen i handen och grät. Hon skakade av rädsla och obehag och såg fullständigt förkrossad ut. När en vuxen man tycker att flickebarn är sexig och het och vill stämma träff har man passerat det normalt anständiga med råge. Vår dotter visade också vad han skrivit på Facebook och MSN där han sökt kontakt med henne. Vi ville inte ha bråk utan hon fick blocka honom, lära sig av situationen och vi skickade sms att han aldrig mer skulle kontakta vårt barn. Hennes bror en sann diplomat som inte tycker om bråk, kontaktade mannen och klargjorde vad som gällde på ett respektfullt och lugnt sätt. MEN VI GJORDE FEL! Vi skulle ha gjort en polisanmälan! Istället fick mannen stryk trots att vi varnade och förbjöd storasyster med vänner att de INTE skulle lägga sig i. De hade nog med sina egna problem utan att lägga sig i vårt. Vi sa att mannen kanske inte riktigt hade exakt koll på hennes ålder för att förhindra bråk. Vi hade också informerat vårt flickebarn att inte berätta till storasyster så att det kunde hållas inom familjen men det var redan för sent. 

Rätten lyckades inte särskilt väl med en rättvis dom för storasyster. Storasyster utmätte inget slag och bad kamraterna att sluta. Enligt storasyster var meningen att de skulle säga till mannen att låta lillasyster vara då hon var ett barn och ingen vuxen kvinna som man kunde ragga efter. Killarna agerade helt utifrån dem själva och de spårade ur av egen maskin. Det är för dem som för de flesta människor helt tabu för vuxna att ragga efter barn. Det som också retade upp grabbarna var mannens attityd, stursk, utan skuld eller ånger. Men grabbarna hade inte behövt ta till handgripligheter. De hade inte behövt ta till våld. Detta var fel, fullständigt onödigt och enormt trist. De hade inte ens behövt söka upp mannen. Mannen var i all fall skadeglad i rätten att han som han själv uttryckte det "satte dit storasyster" trots att han visste att hon inte var den drivande parten utan hans egna handlingar mot ett barn. Skvallret och fördomarnas makt når långt och är sällan rättvis.  

Vi bävade för vad som hade kunnat hända om hon inte hade berättat. Han ville stämma träff med henne. Hon var 12 och han var över 25. Trodde mannen att hon var ett lätt byte som aldrig skulle bli betrodd? Tja, varför inte?

Vi gjorde allt vi kunde för att förhindra bråk och att händelsen skulle utvecklas till något som vi inte accepterade. Storasyster skulle inte ha lagt sig i och mannen som raggade vårt barn var sedan länge vuxen och grabbarna var vuxna. De var alla vuxna och ansvariga för sina val. Han som var minst 25 år gammal ansåg att en som är 12 år är sexig och het. Det var fel att 25-åringen fick stryk istället för en polisanmälan. Men varför skulle vi som var fullständigt oskyldiga till hela händelsen ta skuld, skitsnack, fördomar, förtal och elakt skvaller? Föräldrar är livrädda att bli dem som det skvallras om så kan man överföra intresset på andra är en seger där alla medel är tillåtna även lögner och skvaller från kreti och pleti. Därför som förälder gäller det att slå ut med sina händer att man inte kan ta ansvar för vad sina barn eller ungdomar gör, inget de har lärt sig av sina föräldrar, hur bra de har fostrat sina barn, vissa med stenhård tukt och förmaning, och att de inte har skuld. Så handskas vissa med problematiken medan andra föräldrar måste ha någon annan att trampa ner på, förtala och skvallra om. Att som mamma få höra att storasyster har mammas dåliga gener är extremt fördomsfullt, överdrivna lögner och rent förtal. Har man under en minimalt kort tid i livet begått misstag efter en skilsmässa för att man varit extremt vilsen, ensam, olycklig, naiv och alldeles för snäll och godtrogen samt inte tyckte sig vara värd ett ruttet lingon har inget med gener att göra. Att kalla en sorg i livet för genetiskt arv är så fördomsfullt som det kan bli. Det finns knappast någon släkt som inte skulle släpa sig själv i smutsen med sådant fördomsfullt tänkande. Alla begår misstag på många olika sätt och det är inget som någon vill bli dömd för! Ingen vill bli dömd för sina fadäser, fel eller brister, elakt skvaller eller rena fördomar men alla är livrädda att just bli skvallrad om och dömd. I en mobbande miljö gäller det att trampa ner "för att som man själv säger, inte själv eller de sina ska bli utsatta". Sedan finns ju de som inte tycker att deras barn ska behöva ta ansvar för sina olagliga handlingar bara för att man är, som man själv säger, sitt barn närmast trots att man både vet och ser. Då kan man knappast som förälder kalla sig oskyldig och ändå spottar de värst. Ska verkligen en normal funtad människa behöva drabbas årtionden senare pga galna och vilda eskapader med både ditt och datt av farligheter? Eller misstag pga omognad, naiv eller rent för snäll? Eller människor som faktiskt blivit utnyttjade och manipulerade? Det vill då inte vi och ingen annan heller! Men det finns alltid dem som har olika behov av att hålla andras fadäser vid liv, fadäser som efter några årtionden hamnat rätt långt från verkligheten men sina egna fadäser vill man knappast bli dömd för eller ens minnas även om de t.o.m fortfarande består. Rädda mobbare uttalar ofta sin rädsla att de själva och de sina ska bli utsatta, dömda och utfrysta. Rädda mobbare påstår ofta att de är/har varit utsatt för mobbning men mobbar själva.

Auktoritära mobbande rötägg och narcissist

En tvättäkta vuxenmobbare ser man är tydligt upptagen av sitt eget frosseri av självhävdelse och att stå i centrum medan man lyfter elakt och lögnaktigt skvaller, förföljer, smutskastar, förnedrar, fördömer och förtalar. Vissa som mobbat som barn blir än värre mobbare som vuxen istället för att lära sig att det man gjorde då var fel. Man är inte längre bara elakingen som ska bestämma vem som ska få vara med och inte, bestämma över allt och alla utan man är ond, extremt fördomsfull och manipulativ med extremt fula metoder att utöva makt och kontroll. Auktoritära mobbande rötägg är så van med sin maktgalna ondska att man visar den helt öppet. Auktoritära mobbande rötägg och en narcissist sitter och flinar med stängda ögon fast man vet att en medlöpare serverar lögner och förnedrar offret. Narcissisten tror inte att offret ser och förstår samspelet. Flinar för att man vet att medlöparen/rövslickaren/auktoritetsbeundraren uppfyller det auktoritära mobbande rötägget och narcissisten vill höra. I deras värld tror de att de är de enda som fattar.  Fast man t.o.m är så gammal som över 50 år förnedrar man sitt offer med grimaser, hånfullhet och fula ansiktsuttryck bakom ryggen på offret och speglar sin elakhet i medlöparnas skadeglädje. De enorma fördomar och ondskan som en narcissist och auktoritära mobbande rötäggs inre visar är väl synligt i deras ansikte och gör att de inte alltid hinner ändra sig till det falska flin som offret ska se. Ibland glömmer man bort sig och lyser med sin ondska rakt i ansiktet på sitt offer. Auktoritära rötägg och narcissist spelar ett fult falskspel som varken undgår offret eller medlöpare, rövslickare och auktoritetsbeundrare. Det går tydligt att se hur offret kryper ihop och mobbaren njuter över den makt han/hon har både över sitt gehäng som över den skada/förnedring den narcisstiske mobbaren utsätter offret för. Man kan se skadeglädjen över det fördomsfullt förvridna ansiktsuttryck med ondska, förakt och hat som en annan människa känner sig värdelös inför. Detta är ondska och vad jag kallar ett auktoritärt mobbande rötägg och narcissist. Narcissist för att man är så upptagen av sina ega elakheter att man inte ser hur man påverkar och beter sig. Ett sådant rötägg finslipar hela tiden sin repertoar. Plötsligt har man lärt sig något nytt och går genom rummet bland folk som den äldste i en församling. Men ett auktoritärt mobbande rötägg har missat den äldstes godhet och ödmjukhet som lyser över var och en som han möter. Ingen glöms bort för att alla är lika mycket värda och deras talan lika betydelsefull och intressant. Detta uppfattar inte ett auktoritärt mobbande rötägg och narcissist utan man ser bara auktoritär makt och sitt eget gigantiska JAG. Ett auktoritärt mobbande rötägg misstolkar och narcissist den äldstes roll i församlingen till att avgöra vem som är värdig att bli tilltalad och inte, vem man säger hej till och inte, som går i turordning från den som är mest värd till den som är minst värd till den man inte pratar med. En narcissist ser inte hur negativt man påverkar rummet för sin egen självhävdelse. Dessa verkliga exempel visar tydligt hur ett auktoritärt mobbande rötägg och narcissist är som människa, påverkar och lär av omgivningen. Ett auktoritärt mobbande rötägg narcissist som har mobbat i hela sitt liv utnyttjar sin ställning och arbete till att förfölja, förtala och skada sitt mobbningsoffer. Med bara lite studie och känsla för samspelet i rummet ser man enkelt att auktoritära mobbande rötägg och narcissist saknar empati och speglar självhävdelse och överskattade självbild. Att falskspela empati med sina marionetter för att få beröm och uppskattning medan man fullständigt saknar förmågan till empati för sina mobbningsoffer och den skada man orsakar barn eller empati för andra vuxna och barn som utsätts av andra mobbande rötägg. Auktoritära mobbande rötägg syns njuta av makten att kunna skada, styra och bestämma. Avgöra människors värde utifrån sin narcissistiska och själviska personlighet. Mobbare älskar beröm, stå i centrum, makt, kontroll och deltar gärna i andra auktoritära mobbande rötäggs förföljelse. De tar samvetslöst emot belöningar som andra auktoritära mobbande rötägg med makt kan ge som högre lön, en bättre tjänst, högre arvode, ett arbete osv. Auktoritära mobbande rötägg och narcissist känner sig storartad och mycket mer värdefullare än alla andra. Desto mer de trampar desto mer storartad i kretsen mobb blir de. etta är narcissism. 

 

 

Mobbande miljö inom skolan

En ulv i fårakläder

Bristande öppenhet en grogrund vid mobbning

Som sanningsvittne hänvisar mobbare till andra mobbare

För att ta reda på den s.k sanning hänvisar mobbare till andra mobbare som bekräftar deras fördomar och ondska. Det spelar absolut ingen roll om att man personligen inte käner offret utan det primära är att hålla liv i den ondskans handling man faktiskt sysslar med dvs njutningen av att skada en annan människa alltför ofta för att avleda intresset från sig själv, sina egna problem, sina fördomar, sin ondska, sitt människoförrakt och tillkortakommanden.

 

fort

Artiklar

Var sjätte 10-råing mobbad på nätet. http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-sjatte-tioaring-mobbad-pa-natet/

Mobbning - många barn lider i det tysta. http://www.ordklasser.se/mobbning-manga-barn-lider-i-det-tysta.php

Rekordmånga anmäler mobbning i skolan. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-anmaler-krankningar-i-skolan

Mobbning och kränkningar på skolan - vardag för vissa elever. http://www.doktorn.com/artikel/mobbning-och-kr%C3%A4nkningar-p%C3%A5-skolan-vardag-f%C3%B6r-vissa-elever

Vuxenvärlden vänder mobbade elever ryggen. http://www.fria.nu/artikel/118474

Många drabbas av mobbning i skolan. Mobbning är ett gammalt, men växande problem i svenska skolor. http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/m%C3%A5nga-drabbas-av-mobbning-i-skolan-1.60967

Nätbottade flickans ord före självmordet. http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/m%C3%A5nga-drabbas-av-mobbning-i-skolan-1.60967

Mobbningen i skolan är vuxenvärldens skamfläck. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/mobbningen-i-skolan-aer-vuxenvaerldens-skamflaeck-8213

Mamma om mobbningen: "De skrev att hon skulle dö" http://24blekinge.se/2016/05/05/mamman-om-mobbningen-de-skrev-att-hon-skulle-do/

Linda, 22, blev mobbad på jobbet. http://www.aftonbladet.se/halsa/article11829423.ab

Diktatoriska chefer bakom mobbning på arbetsplatser. http://www.dn.se/debatt/diktatoriska-chefer-bakom-mobbning-pa-arbetsplatser/

Hundratals tar sina liv efter mobbning på jobbet. http://www.etc.se/inrikes/hundratals-tar-sina-liv-efter-mobbning-pa-jobbet

Debatt: Mobbning är maktmissbruk. http://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/debatt-mobbning-ar-maktmissbruk-6571805

En av tre har blivit mobbad på jobbet. http://www.prevent.se/arbetsliv/artikel/lasarpanelen/2011/en-av-tre-har-blivit-mobbad-pa-jobbet/

Mobbning drabbar duktiga. http://www.prevent.se/arbetsliv/artikel/lasarpanelen/2011/en-av-tre-har-blivit-mobbad-pa-jobbet/

Allt vanligare med mobbning på svenska arbetsplatser. http://www.va.se/nyheter/2016/04/11/allt-vanligare-med-mobbning-pa-svenska-arbetsplatser/

Vuxenmobbning inom sjukvården. http://vardforbundetbloggen.se/orebrobloggen/2015/02/18/vuxenmobbing-inom-sjukvarden/

Dålig arbetsmiljö orsak till mobbning. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/brister-i-arbetsmiljon-grogrund-for-mobbning

Mobbning i barndomen ger sneare psykiska konsekvenser. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/05/Mobbning-i-barndomen-ger-senare-psykiska-konsekvenser/

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet. http://www.doktorn.com/artikel/mobbning-ger-konsekvenser-l%C3%A4ngre-fram-i-livet

Mobbning och posttraumatisk stress. https://posttraumatiskstress.com/mobbning-och-posttraumatisk-stress/

Mobbningen tog min sons liv. http://www.sydsvenskan.se/2014-11-04/mobbningen-tog-min-sons-liv

Långvariga effekter av mobbning. http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/filer/langvariga-effekter-av-mobbning/

__________________________________________________________

Stoppa mobbning. http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/filer/langvariga-effekter-av-mobbning/

Skolans ansvar enligt läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen. https://friends.se/vad-vi-gor/skola/skolans-ansvar/

En skola utan mobbning. https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/utbildning-och-skola/tryggare-skola/

Vuxnas ansvar att förebygga mobbning. http://www.folkhalsan.fi/Web/Apps/News/NewsItem.aspx?id=9489&item=27570

Mobbning är vuxnas ansvar. "Läraren har enorma makt och är ledare i klassen. "Fixa mobbningen" visar tyvärr tydligt att många lärare inte tar sitt vuxenansvar när det gäller att sätta stopp för mobbning. "Där vuxna mobbar, mobbar barnen", "Föräldrarna ovärderlig resurs".  https://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/12/mobbning-ar-de-vuxnas-ansvar

 

 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS